V súčasnosti je podporovaný len prehliadač Google Chrome.
Váš prehliadač preto nemusí byť plne kompatibilný.

Vitajte na portáli Absolventi

Portál Absolventi je projekt študentov Gymnázia Michala Miloslava Hoďžu.
Na stránke môžete nájsť:
  • Ročníky - v tejto kategórii sa nachádzajú zoradené maturitné ročníky, po kliknutí na príslušný ročník sa Vám zobrazia triedy daného ročníka a po výbere triedy aj samotní žiaci tejto triedy.
  • Štatistiky - v tejto kategórii sa nachádzajú rôzne zaujímavé štatistiky ako napríklad najpouživanejšie mená a pod.
  • Profil - kategória zobrazená iba po prihlásení do portálu Absolventi, tu môžete meniť svoj profil (pridávanie nových informácií, úprava súkromia,...)